Waarom dit onderzoek?

Hoe meer ik me verdiep in de impact van miskramen en andere vormen van verlies in de zwangerschap, hoe meer vragen er bij me bovenkomen. Mijn onderzoekershart werd daardoor al snel aangesproken. Er wordt op dit thema niet veel onderzoek gedaan en áls een onderzoek over miskramen gaat, betreft het meestal de fysieke en medische kant van het verlies. Wat er gebeurt in het lichaam van de vrouw, wat de achterliggende reden is voor de miskraam, of er sprake is van genetische afwijkingen en welke medische keuzes en gevolgen daaraan vast zitten.

Wat pril verlies betekent voor het dagelijkse psychische welzijn van de vrouw  die het overkomt, wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Als het wel aan bod komt, is het vaak in puur wetenschappelijk onderzoek, waarbij gekeken wordt in hoeverre er psychische diagnoses gesteld kunnen worden. Het krijgen van miskramen wordt dan bijvoorbeeld gelinkt aan depressies of PTSS (post traumatische stress stoornis). Wat het verlies in praktische zin betekent voor het werk- en gezinsleven van de vrouwen die ermee te maken krijgen, is niet of nauwelijks onderzocht, terwijl juist ook die impact zo groot is. Dat heeft de praktijk allang uitgewezen.

Hoewel veel effecten in de praktijk dus wel bekend zijn en tot bepaalde hoogte ook wel erkend worden, is de mate waarin er écht aandacht is voor de emotionele impact, voor mijn gevoel niet in verhouding tot de impact op het dagelijkse leven voor de vrouw die het verlies te dragen heeft. Om hier meer zicht op te krijgen heeft de onderzoeker in mij behoefte aan meer cijfers. Waar lopen deze vrouwen tegenaan in hun dagelijkse leven? Hoe zijn medische professionals en werkgevers met emotionele klachten omgegaan? En hoe is de begeleiding van verschillende professionals ervaren?

Voorbereidend onderzoek

Om te beginnen doe ik op dit moment een kleinschalig kwalitatief voorbereidend onderzoek, waarbij ik vrouwen in een persoonlijk (telefoon)gesprek vraag naar hun klachten en ervaringen en de begeleiding die ze hebben gekregen op emotioneel gebied. Dit onderzoek wordt in de toekomst mogelijk opgevolgd door een grootschalig enquêteonderzoek.

Privacy

Natuurlijk worden alle gegevens die ik verzamel vertrouwelijk behandeld, niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit onderzoek. In het geval er resultaten zijn die het waard zijn om naar buiten te brengen, gebeurt dat altijd anoniem!

Wil jij je ervaringen delen, zodat ervan geleerd kan worden?

Doe dan mee en meld je aan door een mailtje te sturen naar esther@eccoachingdelft.nl.

Deelname bestaat uit een persoonlijk gesprek, waarin ik vraag naar jouw emotionele klachten en je ervaringen met professionals. Dit gesprek is ook waardevol voor jezelf, omdat ik direct enkele tips geef waarmee jij je beter kunt gaan voelen.

Meld je aan via de contact pagina!